Grensekommissæren har som hovedoppgave å føre tilsyn med at Grenseavtalen og andre avtaler mellom Norge og Russland som regulerer grenseforholdene bli overholdt av begge parter.

Grensekommissariatet er i dag underlagt Politidirektoratet som et eget selvstendig organ. En stab på fire personer hjelper grensekommissæren i hans arbeid: to grenseinpektører, rådgiver/tolk og kontorsjef. Kontorene ligger i Kirkenes sentrum.

Mer om Grensekommisariatet