Politiet i Agder har siden september 2016 etterforsket det som kan karakteriseres som et organisert nettverk av mobile vinningskriminelle estlendere. I slutten av september ble fire estlendere pågrepet og fengslet siktet for en rekke grove tyverier av undervannshus på båtmotorer.

- Politiet i Agder har lagt ned betydelig ressurser i etterforskningen av nettverket. Som følge av etterforskningen har totalt 55 ulike straffbare forhold blitt identifisert langs kysten fra Moss i øst til Farsund i vest, sier politiadvokat i Agder politidistrikt, Hans Olav Røyr.

Base i Kragerø

Etterforskningen har vært et samarbeid mellom ulike geografiske driftsenheter i Agder og Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforsking (FEFE), et samarbeid som har fungert svært godt.

Grupperingen har kommet til Norge samlet, og etter et kort opphold i området Skien, har de dannet base for sin kriminelle virksomhet fra en hytte utenfor Kragerø. Fra denne basen har de foretatt en rekke raid i perioden fra 19. juli til 23. september 2016.

- I de fleste forholdene har de domfelte brukt lettbåt og våtdrakter for å kunne fjerne undervannshuset fra båter som ligger på vannet, men det er også skrudd av undervannshus fra båter som står på land, sier Røyr.

De fire personene ble i Kristiansand tingretts dom av 3.5.2017 dømt for til sammen 54 grove tyverier og ett forsøk på grovt tyveri av undervannshus på båtmotorer. Totalt ble de dømt for å ha stjålet 54 undervannshus og 5 påhengsmotorer til en samlet verdi av ca 1,9 millioner kroner i nypris, og i overkant av 1 million kroner om man legger minste bruktprisverdi til grunn.

De straffbare forhold ble av retten vurdert å være begått som ledd i en organisert virksomhet, og retten uttalte at det var flere momenter som tilsa at handlingene var utøvd som ledd i en organisert kriminell gruppe.

Straffeutmåling

To av de domfelte fikk 3 år og 10 måneder ubetinget fengsel for til sammen 54 grove tyverier og ett forsøk på grovt tyveri.

En domfelt fikk 3 år og 2 måneder ubetinget fengsel for til sammen 42 grove tyverier og ett forsøk på grovt tyveri.

En domfelt fikk 1 år og 8 måneder for 15 grove tyverier.

Talsperson i Agder politidistrikt i denne saken er politiadvokat Hans Olav Røyr. Han kan nås på telefon 38 13 60 71 fredag 5. mai frem til kl. 14.30.