Organiseringen er et ledd i nærpolitireformen som er en langsiktig plan for utvikling av politiet i perioden frem mot 2020. Målet er å utvikle et kompetent og effektivt lokalt politi, samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.

Lokal organisering i Innlandet politidistrikt

Politidirektøren har støttet forslaget til politimester Johan Brekke, med en justering. Hadeland lensmannsdistrikt endres ikke fra lensmannsdistrikt til politistasjonsdistrikt.

- Jeg er godt fornøyd med at politidirektøren støttet arbeidet vi i politidistriktet sammen med kommunene har jobbet fram. Nå starter vi med å gjennomføre endringene lokalt med målet om et politi som fortsatt skal jobbe for trygghet der folk er i det daglige, sier Brekke.

Oversikt:

11 tjenesteenheter i Innlandet:

Lillehammer politistasjonsdistrikt, Nord-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt, Valdres lensmannsdistrikt, Gjøvik politistasjonsdistrikt, Hadeland lensmannsdistrikt, Kongsvinger politistasjonsdistrikt, Elverum politistasjonsdistrikt, Nord-Østerdal lensmannsdistrikt, Hamar politistasjonsdistrikt, Ringsaker lensmannsdistrikt, Midt-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt

Følgende lensmannskontor avvikles :

Gausdal, Øyer, Skjåk, Vågå, Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Søndre Land, Vestre Toten, Østre Toten, Eidskog, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler, Grue, Engerdal, Tolga, Alvdal, Rendalen, og Løten.

Det foreslås samtidig at det opprettes et nytt lensmannskontor på Magnormoen.

  • Nærpolitireform