- Vi er veldig godt fornøyd med å få avklart den nye politistrukturen. Dette er en stor milepæl som vi har ventet lenge på. Vi er selvsagt tilfreds med at resultatet har blitt slik vi tegnet politikartet i Agder. Dette er også en bekreftelse på at vi sammen med kommunene og fagorganisasjoner har hatt en ryddig og god prosess med god involvering, sier politimester Kirsten Lindeberg.

Justis- og beredskapsdepartementet er ferdig med behandlingen av kommunenes klager på beslutningen om politiets nye lokale organisering. Departementet har omgjort klagene fra Hemnes kommune (Nordland politidistrikt), Stranda kommune (Møre og Romsdal politidistrikt) og Aurland (Vest politidistrikt). Disse kommunene får dermed beholde sitt tjenestested. I sin klagebehandling i mars besluttet Politidirektoratet å opprettholde lensmannskontoret i Årdal.

Fasiten etter klagebehandlingen er at antall lensmannskontor og politistasjoner vil reduseres fra 340 til 225.

- Nå kan vi starte arbeidet med å gjennomføre endringene i den lokale organiseringen. Dette er siste fase med strukturendringer, og det vil naturlig nok ta tid å få den nye organiseringen på plass med innplassering av medarbeidere og stenging av kontorer som skal avvikles, sier visepolitimester og prosjektleder i Agder politidistrikt, Arne Sundvoll.

- Denne beslutningen vil for Agder politidistrikt bidra til at vi vil kunne levere på kvalitetskravene som er stilt til lensmanns- og politistasjonsdistriktene i forbindelse med nærpolitireformen, sier Kirsten Lindeberg.

Slik blir organiseringen av Agder politidistrikt:

Flekkefjord og Kvinesdal lensmannsdistrikt – Flekkefjord og Kvinesdal lensmannskontor, stedsplassert i Flekkefjord.

Farsund og Lyngdal lensmannsdistrikt – Farsund og Lyngdal lensmannskontor, stedsplassert i Farsund.

Lindesnes politistasjonsdistrikt – Mandal politistasjon, Byremo lensmannskontor, stedsplassert i henholdsvis Mandal og Byremo.

Kristiansand politistasjonsdistrikt – Kristiansand politistasjon, stedsplassert i Kristiansand.

Søgne og Songdalen lensmannsdistrikt – Søgne og Songdalen lensmannskontor, stedsplassert i Songdalen.

Vennesla og Iveland lensmannsdistrikt – Vennesla og Iveland lensmannskontor, stedsplassert i Vennesla.

Lillesand og Birkenes lensmannsdistrikt – Lillesand og Birkenes lensmannskontor, stedsplassert i Lillesand.

Setesdal lensmannsdistrikt – Valle og Bykle lensmannskontor, Bygland og Evje og Hornnes lensmannskontor, stedsplassert i henholdsvis Valle og Evje.

Grimstad politistasjonsdistrikt – Grimstad politistasjon, stedsplassert i Grimstad.

Arendal og Froland politistasjonsdistrikt – Arendal og Froland politistasjon, stedsplassert i Arendal.

Holt lensmannsdistrikt – Risør og Gjerstad lensmannskontor, Tvedestrand og Vegårshei lensmannskontor, Åmli lensmannskontor, stedsplassert i henholdsvis Risør, Tvedestrand og Åmli.

For ytterligere kommentarer knyttet til denne saken, kan politimester Kirsten Lindeberg og visepolitimester og prosjektleder i PNP Agder, Arne Sundvoll kontaktes mellom klokken 14.30 og 15.30 på telefonnummer 404 42 240.