Politikontakten skal være et fast kontaktpunkt mellom politiet, kommunen, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre lokale aktører.

- Vi i politiet har store forventninger til politikontaktordningen som et framtidsrettet samarbeid mellom politiet og kommunene om et tjenestetilbud som er mer skreddersydd for de behov den enkelte kommune har, sier politimester Johan Brekke.

Gjennom politikontaktordningen vil samarbeidet med kommunene og andre lokale aktører bli videreutviklet for å forebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn.

Selv om politikontaktene i politidistriktet nå er utpekt er det fortsatt mye som skal på plass. Arbeidet er i en oppstartfase og rollen som politikontakt skal tilpasses den enkelte kommunes behov og utfordringsbilde.

- Jeg er opptatt av at vi sammen skal skreddersy politikontaktrollen for den enkelte kommune, derfor vil både omfanget av rollen og måten å jobbe på kunne variere fra kommune til kommune. Derfor er det viktig at kommunene er tydelige på hva de ønsker og at vi i politiet forteller hva vi kan tilby, sier Brekke.

Hovedoppgaver for politikontakt:

Sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende strategi og politiet sin nærpolitirolle

Være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i aktuelle kommuner

Være et av de viktigste kontaktpunktene mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene i den enkelte kommune, også der politiet ikke har et lensmannskontor eller politistasjon

Gi råd om og følge opp rett bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak

Politikontakten skal være uniformert og tilstede i hver kommune en eller flere dager i uken, også i kommuner som ikke har lensmannskontor eller politistasjon

Politikontakten er et supplement til det andre arbeidet med å forebygge kriminalitet som utføres i kommunen i regi av politiet.

Disse blir politikontakter i Innlandet politidistrikt:

Eidskog: Olaf Heggedal
Kongsvinger: Terje Didriksen
Sør-Odal: Ole B. Nordvik
Nord-Odal: Ole B. Nordvik
Grue: Barbro Vang
Åsnes: Jørn Arild Flatha
Våler: Marianne Udneset
Elverum: Sissel Berge
Trysil: Sondre Kristian Grønstad
Engerdal: Lasse Kalvø
Åmot: Bjørg Steine
Stor-Elvdal: Kjell Roar Myrvold
Alvdal: Knut Norman Mælen
Folldal: Knut Norman Mælen
Rendalen: Bjørn Tore Grutle
Tynset: Bjørn Tore Grutle
Tolga: Finn Hilmarsen
Os: Finn Hilmarsen
Løten: Jan Kampenhøy
Stange: Jim Roger Lillemo
Hamar: Arne Wiggo Rognås
Ringsaker: Tor Strandvik
Gran: Heidi Staxrud
Lunner: Heidi Staxrud
Vang: Odd Vidme
Vestre Slidre: Sverre Flatmo
Øystre Slidre: Arnstein Alund
Nord-Aurdal: Tove Kjøbli
Etnedal: Jan Aune
Sør-Aurdal: Frode Veglingsrud
Gjøvik: Bjørn Slåtsveen
Østre Toten: Erik Hoel
Vestre Toten: Erik Hoel
Nordre Land: Ole Bjerke
Søndre Land: Ole Bjerke
Lesja: John Magne Skaalgaard
Dovre: John Magne Skaalgaard
Skjåk: Jonny Gundersen
Lom: Jonny Gundersen
Vågå: Tor Trønnes
Sel: Vemund Rundtom
Ringebu: Svein Morten Laingen
Sør-Fron: Veronica Rognli
Nord-Fron: Jon Reidar Gaarden
Øyer: Fedza Rizvic
Gausdal: Ane Bræin
Lillehammer: Ane Bræin Aas

 

 

 

  • Råd og forebygging
  • Nærpolitireform