Politimesterens tilrådning til lokal tjenesteenhetsstruktur,

Politimesterens tilrådning

Antall tjenestesteder i tilrådningen er økt med fire i forhold til forslaget som ble sendt ut på høring 21. oktober 2016. Det er også en økning i antall tjenesteenheter på to.

- Disse endringene er gjort på bakgrunn av de høringssvar som har innkommet, den prosess som vi har hatt internt i politidistriktet og de signalene vi har mottatt fra POD sier politimester Johan Brekke.

Det anbefales at Gausdal lensmannsdistrikt, Lillehammer politistasjonsdistrikt og Øyer lensmannsdistrikt slås sammen under navnet Lillehammer politistasjonsdistrikt. Administrasjonssted: Lillehammer, politistasjonsdistriktet vil ha følgende tjenestested: Lillehammer politistasjon. Lillehammer politistasjonsdistrikt vil bestå av kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer.

Det anbefales at Midt-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt beholdes som i dag under navnet Midt-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt. Administrasjonssted: Vinstra. Lensmannsdistriktet vil ha følgende tjenestested: Vinstra lensmannskontor. Midt-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt vil bestå av kommunene Nord-Fron, Ringebu og Sør-Fron.

Det anbefales at Lesja og Dovre lensmannsdistrikt, Lom lensmannsdistrikt, Sel lensmannsdistrikt, Skjåk lensmannsdistrikt og Vågå lensmannsdistrikt slås sammen under navnet Nord-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt. Administrasjonssted: Otta. Lensmannsdistriktet vil ha følgende tjenestesteder: Otta lensmannskontor, Dombås lensmannskontor og Lom lensmannskontor. Nord-Gudbrandsdal lensmannsdistrikt vil bestå av kommunene Dovre, Lesja, Lom, Sel Skjåk og Vågå.

Det anbefales at Alvdal og Folldal lensmannsdistrikt, Rendalen lensmannsdistrikt, Tolga og Os lensmannsdistrikt og Tynset lensmannsdistrikt slås sammen under navnet Nord-Østerdal lensmannsdistrikt. Administrasjonssted: Tynset. Lensmannsdistriktet vil ha følgende tjenestested: Tynset lensmannskontor. Nord-Østerdal lensmannsdistrikt vil bestå av kommunene Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset.

Det anbefales at Elverum politistasjonsdistrikt, Engerdal lensmannsdistrikt, Stor-Elvdal lensmannsdistrikt, Trysil lensmannsdistrikt og Åmot lensmannsdistrikt slås sammen under navnet Elverum politistasjonsdistrikt. Administrasjonssted: Elverum. Politistasjonsdistriktet vil ha følgende tjenestesteder: Elverum politistasjon, Koppang lensmannskontor, Rena lensmannskontor og Trysil lensmannskontor. Elverum politistasjonsdistrikt vil bestå av kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot.

Det anbefales at Eidskog lensmannsdistrikt, Grue lensmannsdistrikt, Kongsvinger politistasjonsdistrikt, Nord-Odal lensmannsdistrikt, Sør-Odal lensmannsdistrikt, Våler lensmannsdistrikt og Åsnes lensmannsdistrikt slås sammen under navnet Kongsvinger politistasjonsdistrikt. Administrasjonssted: Kongsvinger. Politistasjonsdistriktet vil ha følgende tjenestesteder: Kongsvinger politistasjon, Flisa lensmannskontor og Magnormoen lensmannskontor. Kongsvinger politistasjonsdistrikt vil bestå av kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes.

Det anbefales at Hamar politistasjonsdistrikt, Løten lensmannsdistrikt og Stange lensmannsdistrikt slås sammen under navnet Hamar politistasjonsdistrikt. Administrasjonssted: Hamar. Politistasjonsdistriktet vil ha følgende tjenestesteder: Hamar politistasjon og Stange lensmannskontor. Hamar politistasjonsdistrikt vil bestå av kommunene Hamar, Løten og Stange.

Det anbefales at Ringsaker lensmannsdistrikt beholdes som i dag under navnet Ringsaker lensmannsdistrikt. Administrasjonssted: Brumunddal. Lensmannsdistriktet vil ha følgende tjenestested: Brumunddal lensmannskontor. Ringsaker lensmannsdistrikt vil bestå av kommunen Ringsaker.

Det anbefales at Etnedal lensmannsdistrikt, Nord-Aurdal lensmannsdistrikt, Sør-Aurdal lensmannsdistrikt, Vang lensmannsdistrikt, Vestre Slidre lensmannsdistrikt og Øystre Slidre lensmannsdistrikt slås sammen under navnet Valdres lensmannsdistrikt. Administrasjonssted: Fagernes. Lensmannsdistriktet vil ha følgende tjenestested: Fagernes lensmannskontor og Vang lensmannskontor. Valdres lensmannsdistrikt vil bestå av kommunene Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre.

Det anbefales at Gjøvik politistasjonsdistrikt, Nordre Land lensmannsdistrikt, Søndre Land lensmannsdistrikt, Vestre Toten lensmannsdistrikt og Østre Toten lensmannsdistrikt slås sammen under navnet Gjøvik politistasjonsdistrikt. Administrasjonssted: Gjøvik. Politistasjonsdistriktet vil ha følgende tjenestesteder: Gjøvik politistasjon og Dokka lensmannskontor. Gjøvik politistasjonsdistrikt vil bestå av kommunene Gjøvik, Nordre Land, Søndre Land, Vestre Toten og Østre Toten.

Det anbefales at Hadeland lensmannsdistrikt beholdes som i dag under navnet Hadeland politistasjonsdistrikt. Administrasjonssted: Gran. Politistasjonsdistriktet vil ha følgende tjenestested: Gran politistasjon. Hadeland politistasjonsdistrikt vil bestå av kommunene Gran og Lunner.

Tilrådningen er nå oversendt Politidirektoratet som vil behandle forslaget og komme med endelig beslutning medio januar 2017.

Innlandet politidistrikt har i dag 41 lensmannskontor og politistasjoner.