- Jeg forventer at samlokalisering medfører bedre samhandling, informasjonsdeling og håndtering av hendelser. Informasjon skal deles og innsats skal samordnes raskt og uten unødig tidsbruk, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Operasjonssentralen i Innlandet politidistrikt og brann- og redningsetatens 110-sentral i Innlandet er nå lokalisert ved siden av hverandre på Hamar politihus. Politimester Johan Brekke var derfor vertskap da justis- og beredskapsministeren, politidirektør Odd Reidar Humlegård og Cecilie Daae, direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), deltok på en markering av samlokaliseringen torsdag 30. mars.

Felles operasjonssentral

For politiet markerte åpningen også at Innlandet politidistrikt nå har fått en bærekraftig operasjonssentral som vil styre polititjenesten og politipatruljene lokalt som til enhver tid er på jobb i Innlandet. Den har flere oppgaver, er mer spesialisert, har større kapasitet og med krav til kvalitet i sitt arbeid. Lokalene i Hamar er tilpasset den nye operasjonssentralen og en rekke teknisk utstyr er byttet ut og oppgradert.

Politiet er nå i ferd med å etablere 12 operasjonssentraler i de nye politidistriktene i Norge. Operasjonssentralen i Innlandet er den tredje i rekken av nye operasjonssentraler, og den første som samlokaliserer nødmeldetjenestene for brann (110) og politi (112).

Målsetningen med samlokalisering er å skape en bedre nødmeldingstjeneste for samfunnet. Større fagmiljøer med bred kompetanse gir bedre kvalitet i tjenesten og med god kunnskap om hverandre vil det sikre at nødetatene er orientert om hendelser og behov, noe som bidrar til bedre samarbeid og støtte samt god service til publikum.

Illustrasjonsbilde av samlokalisering mellom politi og brann.
FotoPolitiet