Dagens leieavtale med Statsbygg utgår 31.12.2022. Agder politidistrikt leier i dag et areal på 12.166 kvadratmeter, og mangler areal for sine 345 ansatte som jobber på politihuset i Kristiansand.

- Dagens bygningsmasse har lite funksjonelle og arealeffektive lokaler, og det anses som vanskelig å samlokalisere 110-sentralen uten å måtte flytte ut andre funksjoner fra politihuset.

Dagens sentralarrest innfrir ikke fullt ut fremtidens krav til politiarrest, og publikumsekspedisjon for pass, som mottar 60.000 kundehenvendelser i året, er i dag plassert i 5. etasje. Det er ikke tilfredsstillende, sier visepolitimester og prosjektleder for PNP Agder, Arne Sundvoll.

Politidistriktets behovsanalyse og foreløpige romprogram tilsier at behovet i 2022 vil være i størrelsesorden 450 ansatte, med brutto arealbehov på 15.700 kvadratmeter.

Prosjektet vil følge politiets prosess for innleieprosjekter, og politidistriktet vil i samarbeid med Politiets Fellestjenester (PFT) etter utført markedsundersøkelse utarbeide søknad for valg av anskaffelsesprosess.

Statsbygg er gjennom PFT bedt om å redegjøre for mulige løsninger som kan være aktuelle i Kristiansand for å tilfredsstille politidistriktets fremtidige krav og behov.

- I første rekke ber vi om Statsbygg sin vurdering av å løse behovet i nåværende bygg, eventuelt med tilpasninger og påbygg. I tillegg står Statsbygg fritt til å presentere alternative løsninger, enten det er på nåværende tomt eller på andre tomter innenfor det politidistriktet har definert som aktuelle områder, sier Sundvoll.

Agder politidistrikt har i sin behovsanalyse pekt på at et nytt politihus må ligge i Kristiansand sentrum, med nærhet til avkjøring til E18 og E39 – et sted mellom Gartnerløkka og Bjørndalssletta.

- Vi har bedt Statsbygg om å redegjøre for mulige løsninger innen 25. mai, slik at vi har tilstrekkelig grunnlag for utarbeidelse av vår søknad om prosessvalg. Videre er vi i ferd med å annonsere etter aktuelle tomter eller bygning til formålet, sier Arne Sundvoll.