I felles enhet for operative tjenester (FOT) har det vært utlyst to seksjonslederstillinger. Den ene er stabssjef og leder for plan og beredskap. Her har Morten Sjustøl (35) fått tilbud om ansettelse. Den andre stillingen, leder av seksjon for operasjonssentral og sentralbord, har Jon Kvitne (56) fått tilbud om ansettelse. FOT ledes av Bård Austad.

I stillingen som leder av seksjon for sikkerhet, juridisk rådgivning og dokumentforvaltning – som også skal ivareta funksjonen som sikkerhetsleder – har Liv Grethe Bryne (44) fått tilbud om ansettelse. Seksjonen ligger under stab for virksomhetsstyring som ledes av Espen Jarle Hansen.

- Ansettelsesutvalgene har enstemmig vedtatt å gi tilbud om ansettelse til en kvinne og to menn. Jeg er glad for disse viktige lederstillingene nå blir besatt og at en kvinne nådde opp i konkurransen, sier politimester Kirsten Lindeberg.