I Oslo politidistrikt er det politistasjonssjefen som er politikontakt for å sikre den strategiske forankringen.

Dette er Oslo politidistrikts politikontakter:

 • Stein Olav Bredli er politikontakt for Bærum kommune
 • Ann-Gørild Kjeldsen er politikontakt for Asker kommune
 • Arne Solberg er politikontakt for Frogner, Nordre Aker, Ullern og Vestre Aker bydeler
 • Tore Soldal er politikontakt for St. Hanshaugen bydel
 • Kåre Stølen er politikontakt for Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene bydeler
 • John Roger Lund er politikontakt for Alna, Bjerke, Grorud og Stovner bydeler
 • Jarle Kolstad er politikontakt for Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø bydeler

Politikontaktene skal blant annet delta i kommunenes politiråd, og sørge for at planene fra politirådet og SLT/SaLTo-samarbeidet følges opp lokalt.

Felles enhet for forebygging

Denne driftsenheten har det overordnede fagansvaret for kriminalitetsforebygging. Det praktiske forebyggende arbeidet skal gjøres ved seksjonene på hver GDE, hvor det er dedikerte ressurser til lokal kriminalitetsforebygging i bydeler og kommuner. Felles enhet for forebygging ledes av Janne Stømner.

Politikontakten skal:

 • sørge for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling mellom politiet og samarbeidsaktører i bydelen/kommunen
 • følge med i kriminalitetsbilde og trendutvikling, sikre riktig bruk av metode og tiltak, og ha tett samarbeid med etterretningsfunksjonen
 • ha god kunnskap om spesielle forhold i eget distrikt
 • være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeidet fungerer i aktuelle bydeler/kommuner
 • ha faste møtepunkter i alle kommuner innenfor tjenesteenhetens ansvarsområde, etter forpliktende avtale mellom tjenesteenhet og bydel/kommune
 • sørge for kontakt med andre offentlige myndigheter, næringslivet, interesseorganisasjoner, frivillige foreninger og ulike grupper i samfunnet