Politikontakter
Politikontaktene i Sør-Vest politidistrikt.

Politimester Hans Vik og leder for prosjekt nytt politidistrikt i Sør-Vest, Bernt Vidar Norvalls, samlet for to uker siden politikontaktene på Bokn. Der brukte de tid på å forklare hvordan politikontaktene skal fungere og hva som forventes.

Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet har besluttet at politikontaktene skal være på plass innen 15. juni, som en av de prioriterte funksjonene i 2017. Politikontaktene skal etableres i alle kommuner, men er spesielt viktig der lensmannskontorene blir lagt ned.

- Vi etablerer politikontaktene midlertidig i Sør-Vest politidistrikt og har tatt utgangspunkt i dagens geografiske driftsenheter. Dette blir å anse som en midlertidig beordring frem til de permanente politikontaktene er på plass. Gjennom personalløpet til høsten vil det bli ansatt faste politikontakter, sier politimester Hans Vik.

Skal lage avtale

Politikontaktene vil ta kontakt med sine kommuner for å gjennomføre politiråd og få innspill til det som skal ende opp med å bli en forpliktende avtale mellom hver enkelt kommune og politiet. Et utkast til avtale skal være på plass innen 31.august i alle kommuner i Sør-Vest politidistrikt.

- Jeg er opptatt av at vi skal skreddersy politikontakt-rollen for den enkelte kommune. Derfor er det viktig at kommunene er tydelige på hva de ønsker og vi forteller hva vi kan tilby, sier Vik.

Disse blir midlertidige politikontakter i Sør-Vest politidistrikt:

 • Fitjar, Bømlo og Stord: Svein Lunde
 • Haugesund: Bjørn Inge Espeland
 • Bokn og Tysvær: Racin Tjøsvoll
 • Sveio: Kåre Ravn Ottesen
 • Karmøy og Utsira: Ann Kristin Tvedten
 • Etne og Vindafjord: Ingvar Gjærde
 • Sauda og Suldal: Øyvind Dybing
 • Strand, Forsand og Hjelmeland: Jostein Flatebø
 • Stavanger: Torstein Soma og Margareth Ledaal.
 • Randaberg: Christopher Tanberg
 • Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy: Torstein Tørresdal
 • Sandnes: Tom Ovnerud
 • Sola: Kjell Klepp
 • Gjesdal: Kåre Birkeland
 • Klepp: Hans Kyllingstad
 • Time: Arild Oftedal
 • Hå: Bjarte Harbo
 • Lund: Svein Arild Bringedal
 • Sokndal: Erling Aagesen
 • Bjerkreim: Svanhild Wetteland-Skåra
 • Sirdal: Egil Netland
 • Egersund: Leif Seglem

Hovedoppgaver for politikontakt:

 • Sørge for oppfølging av kriminalitetsforebyggende strategi og politiet sin nærpolitirolle.
 • Være pådriver for at politiråd og SLT-samarbeid fungerer i aktuelle kommuner.
 • Være et av de viktigste kontaktpunktene mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene i den enkelte kommunen, også der politiet ikke har et lensmannskontor.
 • Gi råd om og følge opp rett bruk av kriminalitetsforebyggende metoder og tiltak.
 • Politikontakten skal være uniformert og til stede i hver kommune en eller flere dager i uken, også i kommuner som ikke har lensmannskontor eller politistasjon.
 • Politikontakten er et supplement til det andre arbeidet med å forebygge kriminalitet som utføres kommunen i regi av politiet.