Nærpoliti
Nils Hopland Blikra (til venstre) og Svein Lunde er utnevnt til henholdvis midlertidig stedfortreder og politikontakt for Fitjar kommune.
FotoPolitiet

Etter drøyt 150 år ble dørene på Fitjar lensmannskontor i går låst for publikum. Svein Lunde, som har vore lensmann siden 1991, innrømmet at siste åpningsdag var vemodig samtidig som han nå ser frem til å starte på et nytt kapittel. Lunde er utnevnt til midlertidig politikontakt og skal være det viktigste bindeleddet mellom politiet, befolkningen og de ulike aktørene i kommunen.

- Jeg har visst at denne dagen ville komme før eller senere. Nå ser jeg frem til å begynne på noe nytt, understreket han.

Kommunen har troen

Både ordfører Wenche Tislevoll og rådmann Atle Tornes var tilstede under siste åpningsdag på Fitjar. Tislevoll har vært svært positiv til ordningen med politikontakt og har alt gjort klart kontorplass til Svein Lunde på rådhuset. Nærhet er nettopp noe hun tror vil styrke samhandlingen mellom politiet og kommunen.

- Jeg har veldig stor tro på denne ordningen. Kommunen har hatt god erfaring med politiet tidligere, men nå tror jeg vi vil komme enda mer under huden på hverandre. Det at vi kan være i samme hus vil senke terskelen for samspill. Vi kan vel ikke si at det er en gledens dag når lensmannskontoret blir lagt ned, men jeg tror at den nye ordningen vil bli mye bedre. Velkommen til rådhuset, Svein, sa ordføreren.

Skreddersøm

Dialogen med kommunene har vært viktig for politimester Hans Vik i prosessen mot nytt politidistrikt og har fremhevet mulighetene for at politikontakten kan skreddersys etter kommunens behov. Fitjar har uttrykt at de ønsker fast kontordag i rådhuset, en erfaren polititjenestemann- eller kvinne som har god lokalkunnskap og som kjenner lokalsamfunnet godt. Kommunen har fått innfridd alle disse ønskene.

- Det første politikontakten skal i gang med er å utarbeide etterretningsbilde i samarbeid med kommunen, forklarer prosjektleder Bernt Norvalls.