Operasjonssentralen i Oslo politidistrikt bruker Twitter for å informere innbyggerne om ulike pågående hendelser i hovedstadsområdet, i kommunene Oslo, Asker og Bærum. Målet er å nå ut til publikum med relevant informasjon. Operasjonssentralen har ikke anledning til å besvare henvendelser og spørsmål på Twitter.

I 2016 Asker og Bærum politidistrikt og Oslo politidistrikt ble slått sammen, og 26.april 2017 fikk man en felles operasjonssentral for det nye politidistriktet.

Effektiv kanal

- Operasjonssentralen ønsket å prøve Twitter for å kunne kommunisere raskt og effektivt direkte ut til publikum, sier politioverbetjent Martin Strand, som leder operasjonssentralen ved Oslo politidistrikt.

- Målet er å gi tidsriktig informasjon fra politiet om hendelser som kan ha allmenn interesse, for eksempel utrykninger til branner eller trafikkulykker som skaper problemer med trafikkavviklingen – eller andre typer saker som vi av erfaring vet at publikum er opptatt av og som mange ringer politiet om, sier Strand. God bruk av Twitter vil være til hjelp for publikum, involverte parter, og ikke minst politiet selv.

Vi må understreke at Twitter for oss er en énveiskanal. Vi har dessverre ikke mulighet til å besvare spørsmål eller andre henvendelser fra publikum via Twitter. Vi får rett og slett for mange henvendelser til at dette er mulig, og operasjonslederne skal først og fremst styre politiets innsats til enhver tid.

Over 312 000 følgere

Interessen for politiet på Twitter er fortsatt stor, veldig stor. Kontoen til @oslopolitiops følges i slutten av juni 2017 av mer enn 312 000. Dette gjør oss til den desidert største kontoen fra en offentlig organisasjon. Antall følgere stiger fortsatt jevnt og trutt.

Oslo politidistrikt - @politietoslo
I tillegg til operasjonssentralens konto har politidistriktet en konto med en mer overordnet profil. Kontoen heter Oslo politidistrikt med brukernavnet @politietoslo. Dette er en profil som politidistriktet i hovedsak benytter til annen informasjon enn det som skjer i øyeblikket, for eksempel for å spre nyheter og annen sentral informasjon som ikke er kommer fra operasjonssentralen.