Gøril Våland.
Gøril Våland.
FotoPolitiet

- Jeg er veldig takknemlig for å ha fått stillingen, og jeg ser spesielt fram til å bidra videre i det viktige arbeidet med Nærpolitireformen. Vi er inne i en svært spennende tid med å forme Sør-Vest politidistrikt, og jeg har stor tro at dette arbeidet vil komme befolkningen til gode i form av bedre forebyggende arbeid og mer effektiv kriminalitetsbekjempelse, sier Gøril Våland.

Fokus på kulturbygging

Hun kommer fra jobben som visepolitimester i gamle Rogaland politidistrikt, og arbeidsstedet kommer som nå til å være Politihuset i Stavanger. Hun ser imidlertid fram til å bli enda bedre kjent med den delen av politidistriktet som befinner seg nord for Boknafjorden.

- Jeg syns vi allerede er godt i gang med å bygge en felles kultur, men dette arbeidet blir naturligvis svært viktig i tiden fremover.

Fakta om Gøril Våland:

  • Alder: 46 år
  • Erfaring: Visepolitimester i gamle Rogaland politidistrikt, seksjonsleder Felles Påtaleenhet, politiadvokat.
  • Utdanning: Juridisk embetseksamen og lederutdanning ved Politihøyskolen.