15. oktober sendte politimester Hans Vik ut sitt høringsbrev til kommunene, etter at styringsgruppa, med kommunene, hadde gitt sin tilbakemelding. I løpet av den seks uker lange høringsfristen har 23 kommuner og Rogaland fylkeskommune levert sine høringssvar.

I dag har Vik levert sin tilrådning til politidirektøren om effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder i Sør-Vest politidistrikt. Tilrådningen inneholder enkelte endringer sammenlignet med høringsbrevet. Sokndal består som tjenestested inntil videre. Lokasjonen på Stavanger lufthavn, Sola (grensekontroll) defineres som eget tjenestested.

Besluttes i januar

Politidirektoratet vil bruke tiden fram til midten av januar 2017 på å behandle politimesternes tilrådninger, og vurdere disse opp mot gjeldende krav og retningslinjer. Direktoratet vil gjøre en helhetlig nasjonal vurdering av tilrådningene, som skal sikre at politidistriktene har en mest mulig lik forutsetning for å levere gode polititjenester. Samtidig skal det tas nødvendig hensyn til lokale forskjeller og behov. Det vil være dialog om dette i politiets nasjonale ledergruppe både i desember og januar, for å sikre best mulige løsninger for politidistriktenes lokale struktur.