- Dyr skal behandles med respekt fordi de har egenverdi. Gjennom dyrekrimprosjektet skal Mattilsynet og politiet videreutvikle samarbeidet seg mellom, slik at vi kan følge opp dyrevelferdssaker bedre enn i dag, sier Åslaug Høgemark, leder for Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.

Gode rutiner

Prosjektet skal utvikle og beskrive gode rutiner på behandling av straffesaker som gjelder kriminalitet mot dyr.

- En veldig viktig del av prosjektet blir å utveksle kompetanse, sier regiondirektør Hallgeir Herikstad i Mattilsynet.

- Vi skal formidle vår kunnskap om dyrevelferd til politiet. Politiet på sin side, skal gi oss større forståelse for hva som er nødvendige forutsetninger for gode anmeldelser og en god etterforskning som kan føre fram til en riktig reaksjon i hver enkelt sak, legger han til.

Større enn Rogaland

Håpet er at politiet og Mattilsynet kan komme fram til så gode rutiner for samarbeidet at det etter hvert kan tas i bruk flere steder enn i Rogaland.

Sør-Trøndelag har allerede etablert et tilsvarende samarbeidsprosjekt mellom politiet og Mattilsynet.

Bekymringsmeldinger

Mattilsynet mottar stadig flere bekymringsmeldinger som gjelder dyrevelferd.

Mattilsynet har gjort det enkelt for folk å melde fra hvis de er bekymret for at dyr lider. Enten via telefon eller en egen varslingsknapp på mattilsynet.no.