I dag har politidirektør Odd Reidar Humlegård lagt frem sin beslutning for om effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder.

Sør-Vest politidistrikt består i dag av 27 politistasjoner og lensmannskontorer, samt Namsfogdene i Stavanger og Sandnes. Vi har 27 politistasjonsdistrikt og lensmannsdistrikt. Fremtidens organisering ser slik ut:

  • 11 tjenesteenheter (4 politistasjonsdistrikt og 7 lensmannsdistrikt)
  • Totalt 19 tjenestesteder (5 politistasjoner og 14 lensmannskontor)
  • 1 ny politistasjon (Stavanger lufthavn)
  • 9 lensmannskontorer vil bli lagt ned, noe som betyr at det totalt er redusert med 8 tjenestesteder.

Politidistriktet har i forkant av politimester Hans Vik sin tilrådning til Politidirektoratet (levert 14. desember 2016) hatt tett dialog med de 32 involverte kommunene. 29 av disse har takket ja til å være en del av styringsgruppa. 30 av kommunene har takket ja til å få besøk fra politimester Vik, og disse besøkene ble gjennomført i løpet av høsten 2016. 26 av kommunene, samt Rogaland fylkeskommune, har i forkant av tilrådningen levert høringsinnspill. Politidirektørens beslutning, som ble lagt frem i dag, er i tråd med Hans Vik sin tilrådning.