De aktuelle personene snakker engelsk, kjører britisk-registrerte biler merket som typisk håndverkerbiler, og de kjører rundt i boligområder der de tar kontakt med boligeiere og tilbyr for eksempel maling og vask av tak. Det har vært rapportert om at det tilbys skriftlig kontrakt og har vært forevist dokumenter som angivelig viser at firmaet er registrert i foretaksregisteret og i merverdiavgiftregisteret. Noen boligeiere beskriver håndverkerne som veldig pågående, også etter at boligeier har takket nei til deres tjenester.

Politiet har sjekket opplysningene knyttet til det ene firmaet som er oppgitt i forbindelse med disse besøkene, og ved dette tilfellet var det ikke samsvar mellom det som er oppgitt i dokumentasjonen som ble forevist og det som er registrert i merverdiavgiftregisteret. Det aktuelle firmaet var registret på en utenlandsk statsborger bosatt i Stavanger.

- Politiet oppfordrer publikum til ikke å inngå avtaler med disse omreisende selgerne. Vi har erfaring fra tidligere år med samme miljø, der det var tilbud om steinlegging og asfaltering. I disse sakene viste det seg at det flere ganger oppstod konflikt om betalingen etter at arbeidet var utført, og noen oppfattet også hele situasjonen som truende. I tillegg er det grunn til å stille spørsmål ved seriøsiteten til disse selgerne, både håndverksmessig og forretningsmessig, sier leder for etterforskingsseksjonen ved Drammen politistasjon, Bård Olav Fossan.

- Vi ber derfor om at publikum avviser tilbudet de kommer med, at man noterer seg kjennetegn på bilen som benyttes, og at politiet varsles i de tilfellene man får besøk av selgerne.