Mange har spørsmål til hva man bør sjekke for å sikre at man velger seriøse aktører i byggebransjen. Denne veilederen fra A-krim Rogaland kan være til hjelp for både kunder og byggherrer.

A-krim Rogaland har utarbeidet et infoskriv som ligger vedlagt. Målet er å øke kunnskapen om krav og ansvar knyttet til kjøp av byggetjenester.

A-krim - infoskriv til kunder.docx (395 kB)