Våpenamnestiet varte fra 1. mars til 31. mai. Våpnene som er innlevert kommer nå over i lovlige former. De blir enten registrert på eier, registrert med tanke på salg, plombert eller destruert. Amnestiet er det tredje siden 2003. Under det første amnestiet som varte i ett år mellom 2003 og 2004 fikk politiet inn 35.724 skytevåpen. Under amnestiet i 2008 kom det inn 13.660 våpen.

Som forventet
Nedgangen i innlevering under amnestiene er forventet, da vi fikk inn mye på de to første amnestiene. - Derfor er vi ikke overrasket over at det er kommet inn færre våpen i år enn ved forrige amnesti, sier avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet.

Hun er fornøyd med at mange har benyttet seg av amnestiet. ­- Hvert våpen som kom inn under amnestiet er et viktig bidrag til å forebygge kriminelle handlinger og ulykker. Våpeneiere med lovlig registrerte våpen vil ha gjennomgått en opplæring før politiet innvilget søknaden om skytevåpen, og de vil også bli gjort kjent med reglene for sikker oppbevaring. Vi har ingen garantier for at folk som har ulovlige uregistrerte våpen har opplæring eller kjenner til oppbevaringsreglene. Dermed øker både faren for ulykker og faren for lekkasjer til kriminelle miljøer, understreker Kvigne.

Ta kontakt
Hun har en klar oppfordring til folk som har liggende ulovlige våpen, men av en eller annen grunn ikke fikk benyttet seg av amnestiet. - Ta kontakt med politiet! Som regel kan man ikke påregne å beholde våpenet, men det er heller ikke gitt at man blir straffet. Det blir opp til politiet som mottar våpenet å vurdere omstendighetene for å avgjøre om det skal iverksettes etterforskning. Det verste folk som besitter ulovlige våpen kan gjøre er å ikke komme til politiet. Blir våpnene oppdaget i en annen sammenheng så er strafferammen 2 års fengsel, i grove tilfeller 6 år, sier hun.