Under uka inviterer politiet til debatt om hvordan vi kan hindre at barn og unge utsettes for kriminalitet på gata og i det digitale rom. Publikum, næringsliv, politikere og presse kan i tillegg møte politiet på stand på Kanalplassen fra tirsdag til fredag.

Stand på Kanalplassen

Politiet vil vise frem innholdet i nærpolitireformen og bredden i vårt samfunnsoppdrag.

Hovedtema vil være hvordan vi skaper trygge lokalsamfunn. De som besøker politiets stand vil blant annet få større kjennskap til politiets forebyggende arbeidet, politiets nettpatrulje og politiarbeid på stedet.

Lokal trygghet på gata og på data

Barn og unge bruker mye tid hjemme og på sosiale medier. Det gir nye former for kriminalitet, som for eksempel deling av bilder, seksuell utpressing og ID-misbruk. Hvordan håndterer politiet og samfunnet for øvrig de nye kriminalitetsformene? Hvor starter politiets ansvar og hvor slutter kommunens? Og hvordan kan skole, foreldre og politi bidra?

Politiet inviterer til debatt tirsdag 15. august, der vi også diskuterer utfordringene som økt digitalisering fører med seg. Deltakere er blant andre politidirektør Odd Reidar Humlegård, direktør i IKT-Norge Torgeir Waterhouse og høyskolelektor Cecilie Staude.

Vi møter også representanter fra kommunesektoren, tjenestetilbydere og ungdom som har blitt utsatt for IKT-kriminalitet.

Tid: Tirsdag 15. august klokka 15.00 – 16.30
Sted: Friholmsgata 1, 3. etasje
Arrangør: Politidirektoratet (POD)
Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgiver i POD Tonje Torsgard,
mobil 95 96 10 67