- Begrunnelsen for samlokaliseringen er at dette vil styrke fagmiljøet innenfor utlendingsforvaltningen i politiet i Oslo politidistrikt. For publikum som er bosatt i Asker eller Bærum vil det bli noe lengre reisevei. Men samtidig vil dette totalt sett føre til at politidistriktet kan opprettholde et godt tilbud til publikum og sikre god kvalitet på saksbehandlingen, sier politiinspektør Jan Eirik Thomassen som er leder felles enhet for utlending og forvaltning i Oslo politidistrikt.

Samlokaliseringen må for øvrig ses i sammenheng med en fremtidig digitalisering av utlendingsforvaltningen, som i fremtiden vil kunne innebære nye saksbehandlingsløsninger for politiet, færre oppmøter for publikum og større grad av selvbetjeningsløsninger.

Samlokaliseringen berører et begrenset antall ansatte i Sandvika. Endringen har vært drøftet med de aktuelle ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten.

- Oslo politidistrikt vil i den nærmeste tiden undersøke muligheten for at andre forvaltningsoppgaver i politiet blir samlokalisert i Sandvika i stedet for i Oslo, sier Thomassen.
------------------------------

Praktisk informasjon:

For deg som kunde innebærer dette at du som tidligere må forhåndsbestille time på søknadsportalen: https://selfservice.udi.no/no/ Velg oppmøtested: Oslo Politidistrikt, FUF Seksjon for utlendingsforvaltning, avd. Oslo.
Besøksadresse: Schweigaardsgate 15 B i Oslo.

Timeavtaler for faglærte og EØS-borgere med familie tilbys kun ved Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Schweigaards gate 17 i Oslo.
Du må forhåndsbestille time på: https://selfservice.udi.no/no/og "Servicesenter for utenlandske arbeidstakere" velges som oppmøtested.
For mer informasjon: www.sua.no.

Informasjonstelefon: 22342100.
NB! Telefonen besvares mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellom kl. 09:00–11:30 og mellom kl. 12:00–14:00.

Stempling av garantiskjema for visumbesøk sommeren 2017:

Stempling utføres ved politivakta ved Grønland og Stovner mandag-fredag mellom kl. 8-10 og ved Bærum politistasjon mandag-fredag kl. 8-15.

For mer informasjon: https://www.politi.no/tjenester/opphold-i-norge-og-asyl/ og www.udi.no.