Helikopter som flyr
Politiets nye helikopter er av typen AW 169
FotoLeonardo helicopters

Politidirektoratet er godt fornøyd med avtalen som nå skal inngås. Med en samlet lokalisering på nytt beredskapssenter på Taraldrud vil de nye helikoptrene utgjøre en økning i politiets beredskap mot terror og annen alvorlig kriminalitet.

Moderne maskin

Helikoptertypen er en moderne maskin med to motorer som er godt egnet til politiets formål. Oppgavene blir søk, observasjon, spaning og transport av innsatspersonell. Helikopteret kan også benyttes som ildstøtteplattform for skarpskyttere, og helikoptrene er bygget slik at omkonfigurering mellom de ulike rollene gjøres raskt og enkelt.

Det nye helikoptret kan frakte 6 personer i tillegg til besetningen og det har en betydelig større rekkevidde sammenlignet med dagens politihelikopter. Det kan også opereres fra andre baser i kortere tidsperioder.

Kontraktsomfang

Kontrakten omfatter i første omgang kjøp av tre maskiner, med opsjon på ytterligere tre av samme type. Investeringskostnaden er på om lag 313 millioner kroner for selve helikoptrene. Hele kontrakten, som gjelder kjøp, drift og vedlikehold over 10 år er samlet sett i overkant av 670 millioner kr.

Det var to tilbydere som var med i finalen i anbudskonkurransen. Den andre var Airbus Helicopters med helikoptermodellen H145T2.

Kontrakten med leverandøren skal etter planen signeres i august. Før signering vil Politidirektoratet ikke gi ytterligere kommentarer.