Flere blir tatt, -antall omkomne går ned
UP melder om en klar økning av sjåfører som blir anmeldt for ruspåvirket kjøring.
FotoUP

Dette skyldes nok i stor grad at UP har hatt fokus på rus og tatt i bruk nye metoder og utstyr for å avdekke dette, og ikke at det er flere som kjører ruspåvirket i trafikken. Av de 1357 russakene til UP 1.halvår 2017 var det førerkortbeslag i 635 av sakene. I de sakene der det ikke ble førerkortbeslag kan det være at vedkommende ikke hadde førerkort eller tilfelle av lavpromille. Og som i andre saker er det menn som dominerer, i 87 % var menn gjerningspersonen.

Vi erfarer også en økning i antallet fartssaker (+ 7,5%) (fra 40.306 til 43.342), sier kst. UP-sjef Roar S. Larsen. – Vi er tilfreds med at ved kontrollvirksomheten forebygger alvorlige trafikkulykker, ved å stanse og påtale ruskjøring og fartsovertredelser, men samtidig bekymret når vi vet at rus og fart er en av hovedårsakene til dødsulykker, sier UP-sjefen.

Antall omkomne i trafikken blir færre. Foreløpige tall viser at 48 personer har omkommet på norske veier siden nyttår, en klar nedgang siden i fjor (62). Politikontroller er et viktig bidrag til å nå 0-visjonen - en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken, avslutter Larsen.