Seksjon for Etterforskning av alvorlige voldssaker (tidligere Voldsavsnittet, Oslo politidistrikt) er ansvarlige for etterforskningen, og meddeler med dette at gutten døde tirsdag 25. juli, ca. klokken 22.10.

Tirsdag 13. juni 2017 ble en person på 18 år pågrepet, og siktet for forholdet. Vedkommende sitter fortsatt i varetekt.

Siktede er norsk statsborger. Det samme gjelder fornærmede.

Opplysninger fremkommet under etterforskningen, tilsier at fornærmede og siktede kjente hverandre fra tidligere.

Politiet begjærte obduksjon av avdøde. Denne ble gjennomført i går.