Mange barn føler skyld og skam når de er utsatt for denne type handlinger. I dette tilfelle sa gutten raskt ifra og politiet ble varslet. Det er svært viktig at barn er så trygge at de tør å si ifra og at de blir tatt på alvor.

- Vi vil også berømme familien som sikret bevis på kommunikasjonen mellom sønnen og den siktede, sier Magne Knudsen, fungerende regionlensmann.

Lensmannskontoret som mottok anmeldelsen fra guttens familie, kontaktet Kripos. NCMEC (The National Center for Missing and Exploited Children) bistod med å identifisere den siktede. Pågripelsen sist torsdag kommer som følge av rask informasjonsutveksling og samarbeid mellom Kripos, sambandsmannen i London, NCMEC, britisk politi og lensmannskontoret i Norge.

- Mange som driver med overgrep og utpressing på internett befinner seg i et annet land enn barnet de presser. Denne saken viser hvor effektivt det internasjonale politisamarbeidet kan fungere, sier Egon Husabø Kvigne, leder ved seksjon for Europol og Interpol i Kripos.

Britisk politi har gjort beslag hjemme hos den siktede, som vil bli gjennomgått. Det er ikke uvanlig at personer som presser og utnytter barn på nettet, retter seg mot svært mange barn på en gang.

Ta kontakt med politiet dersom du vet om barn som er utsatt for press eller overgrep på nettet. Kontakt politiet på 02800 eller bruk tips.politiet.no.

Pressekontakt Kripos: 23 20 80 60