Arne Sundvoll er tilgjengelig for intervjuer og spørsmål fra media i dag mandag 31. juli kl. 12.00-14.00 på politihuset i Kristiansand eller på telefon.

Media bes om å ta kontakt med stab for kommunikasjon på telefonnummer 488 95 807 for å avtale det praktiske og nøyaktig tidspunkt.