Politiet på Arendalsuka
FotoArendalsuka

Debatt tirsdag 15. august:
Lokal trygghet for unge når de ferdes på gata og opererer på data

Barn og unge bruker mye tid på sosiale medier, noe som gir nye former for kriminalitet, for eksempel deling av bilder, seksuell utpressing og ID-misbruk.

Hvordan håndterer politiet og samfunnet for øvrig de nye kriminalitetsformene? Hvor starter politiets ansvar og slutter kommunens? Hvordan kan skole, foreldre og politi bidra for å hindre at unge utsettes for kriminalitet på nett?

Tid og sted:
Tirsdag 15. august klokka 15.00. Kulturstua, Friholmsgata 1, 3. etasje.

Program

Kl 15.00 – 15.05
Innledning 

 • Siri Lill Mannes, debattleder

Kl 15.05 – 15.30
Dilemmaer og utfordringer med digital kommunikasjon blant barn og ungdom. 

 • Torgeir Waterhouse, Direktør IKT-Norge 
 • Cecilie Staude, Høgskolelektor 
 • Odd Reidar Humlegård, Politidirektør

Kl 15.30 – 15.45
Hva er konsekvensene av ulovlig bildedeling i sosiale medier? For fornærmet og for gjerningsperson.

 • Håvard Kristoffersen Hansen, journalist VG

Kl 15.45 – 16.25 Hvordan håndterer politiet og andre aktører utfordringene – på data, og på gata? 
Skole, helsesøster og kommunens rolle. Hvordan jobber politiet? Og hva er tjenesteleverandørs rolle? 

 • Torbjørn Trommestad, leder forebyggende avsnitt ved Arendal politistasjon 
 • Tale Maria Krohn Engvik, digital helsesøster - Helsesista
 • Hilde Reikrås, politioverbetjent Vest politidistrikt 
 • Torild Uribarri, leder for Corporate Affairs, Telenor Norge 
 • Jan Tjønnvåg, avdelingsleder forebyggende tjenester, Arendal kommune

Kl 16.25 – 16.30
Oppsummering av diskusjon og debatt 

 • Siri Lill Mannes, debattleder 
 • Politidirektør Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet
Møt politiet på stand i Arendalsuka.
FotoArendalsuka

Møt politiet på Kanalplassen

Hovedtema er hvordan politiet skaper trygge lokalsamfunn, og hvordan politiet fremover skal jobbe enda bedre og på nye måter. Andre temaer er bedre kjennskap til politiets forebyggende arbeidet, politiets nettpatrulje og politiarbeid på stedet. På standen deltar ledere fra hele politietaten.

Tid: Tirsdag 15. august til fredag 18. august
Sted: Kanalplassen, 23
Arrangør: Politidirektoratet (POD)