Drept med kniv, politiet avkrefter skyting
- Vi har tatt beslag i en kniv, som vi antar er drapsvåpenet. Jeg kan samtidig avkrefte at det er snakk om bruk av skytevåpen, som det har vært spekulasjoner om, sier politiadvokat Christiansen.

Avdøde fortsatt ikke formelt identifisert
Den avdøde kvinnen blir i dag obdusert. Vi har en klar formening om hvem den avdøde kvinnen er, men venter på identifisering.

Den siktede mannen er 38 år, norsk statsborger og har iransk bakgrunn.

Jeg kan videre bekrefte at vi jobber med at det en relasjon mellom avdøde og siktede, hvor de har kjent hverandre over noe tid, sier Christiansen.

Omfattende etterforskning
I løpet av tirsdag gjennomførte vi flere etterforskingsskritt som vi mente var nødvendige, uten det var gitt opplysninger om disse til publikum via media. Vi valgte bevisst å holde tilbake den informasjonen vi hadde for at bevis ikke skulle bli ødelagt, forklarer Christiansen.

Det ble gjennomført flere vitneavhør og foretatt tekniske undersøkelser, samt gjort flere beslag som vi allerede har begynt å gå igjennom. Etterforskningen har så langt gitt oss et bilde av et mulig hendelsesforløp, men av hensyn til den videre etterforskningen er det for tidlig å gå i detaljer om dette nå. Vi har ingen mistanke om at det er flere gjerningspersoner, i følge politiadvokat Christiansen.