Invitasjon til debatt: Globale hatideologier – lokalt ansvar
Invitasjon til debatt: Globale hatideologier – lokalt ansvar
FotoPlattform

Under uka inviterer politiet til debatt om hvordan vi kan hindre at barn og unge utsettes for kriminalitet på gata og i det digitale rom.

Plattform – Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, et samarbeid mellom Agder politidistrikt, kommunene i Agder og forskning, inviterer til diskusjon om hvordan man kan hindre at sårbare unge blir påvirket av globale hatideologier.

I tillegg vil politiet delta i andre debatter og ha egen stand på Kanalplassen gjennom Arendalsuka.

Tema:
Barn og unge bruker mye tid hjemme og på sosiale medier. Det gir nye former for kriminalitet, som for eksempel deling av bilder, seksuell utpressing og ID-misbruk. Hvordan håndterer politiet og samfunnet for øvrig de nye kriminalitetsformene? Hvor starter politiets ansvar og hvor slutter kommunens? Og hvordan kan skole, foreldre og politi bidra?

Debattdeltakere:

 • Odd Reidar Humlegård, Politidirektør, Politidirektoratet
 • Siri Lill Mannes, Debattleder, SpeakLab
 • Torgeir Waterhouse, Direktør, IKT Norge
 • Cecilie Staude, Høgskolelektor, BI
 • Torild Uribarri, Leder Dorporate Affairs, Telenor
 • Tale Marie Krohn Engvik, Helsesøster
 • Jan Tjønnvåg, Avdelingsleder forebyggende tjenester, Arendal kommune
 • Torbjørn Trommestad, Leder forebyggende avsnitt, Agder politidistrikt
 • Hilde Reikrås, Politioverbetjent, Vest politidistrikt
 • Ungdom som har blitt utsatt for IKT-kriminalitet

Tid: Tirsdag 15. august klokka 15.00 – 16.30
Sted: Kulturstua. Friholmsgata 1, 3. etasje
Arrangør: Politidirektoratet (POD)
Les mer om dette arrangementet her.

Tema:
Globalt forankret hatideologi og intoleranse, både innenfor ekstrem islamisme og høyreekstremisme, utfordrer oss lokalt i møte med sårbar ungdom.

Hva er deres fellestrekk? Gjør sentrale myndigheter, førstelinjetjenesten og innbyggere, etc. nok for å forhindre påvirkning av sårbar ungdom i våre lokale miljø? Hvordan får det som skjer ute i verden også en lokal påvirkning? Har vi et felles ansvar?

Debattdeltakere:

 • Omar Sadiq, Møteleder, Plattform

 • Benedicte Bjørnland, Sjef, PST

 • Øyvind Strømmen, forfatter

 • Carl Schiøtz Wibye, tidligere ambassadør til Saudi-Arabia

Tid: Onsdag 16. august klokka 14.30-15.30
Sted: Bystyresalen Arendal
Arrangør: Plattform – Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. (Et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning)

Nå pågår den største reformen i politiet gjennom tidene. Målet er at politiet skal levere en enda bedre polititjeneste med høyere kvaliteten til hele befolkningen.

Politiet vil vise frem innholdet i nærpolitireformen og bredden i vårt samfunnsoppdrag.

Hovedtema vil være hvordan vi skaper trygge lokalsamfunn. De som besøker politiets stand vil blant annet få større kjennskap til politiets forebyggende arbeidet, politiets nettpatrulje og politiarbeid på stedet.

Tid: Tirsdag 15. august – fredag 18. august
Sted: Kanalplassen, 23
Arrangør: Politidirektoratet (POD)

Velkommen!