Se film om politikontakt og politiråd på Youtube.

Politiråd og politikontakt skal, sammen med andre ressurser i og utenfor politiet, bidra til å forebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn. Politirådet sørger for lokal samhandling mellom politi, kommune, næringsliv og organisasjoner. Ledelsen i kommunen og politiet lokalt deltar og blir enige om utfordringer og nødvendige prioriteringer. Ansvar for oppgavene fordeles og det inngås gjensidig forpliktene avtaler om forebygging og vakt- og beredskap.

Politikontakten skal jobbe med forebyggende arbeid lokalt og vil være på plass i kommunen én eller flere dager i uken, avhengig av behov, kapasitet og kommunens størrelse. Politikontakten vil være uniformert og synlig, ha faste møtepunkter lokalt, følge opp planer fra politirådet og være et fast bindeledd mellom politi og kommune.

Animasjonsfilmen forklarer kort rollene og oppgavene til politikontakt og politiråd.

  • Nærpolitireform