Menn framfor helikopter
Politidirektør Odd Reidar Humlegård, justisminister Per Willy Amundsen og politimester Hans Sverre Sjøvold
FotoPolitiet

- Dette er en stor dag for norsk politi og er en viktig del av beredskapen overfor våre innbyggere. De nye helikoptrene vil utgjøre en økning i politiets beredskap mot terror og annen alvorlig kriminalitet. Politidirektoratet er godt fornøyd med avtalen som nå inngås, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Kjøper tre maskiner

Kontrakten omfatter i første omgang kjøp av tre maskiner, med opsjon på ytterligere tre av samme type. Investeringskostnaden er på om lag 313 millioner kroner for selve helikoptrene. Hele kontrakten, som gjelder kjøp, drift og vedlikehold over 10 år er samlet sett i overkant av 670 millioner kroner.

Helikopter forebygger og bekjemper kriminalitet

Politihelikoptrene er viktig i det daglige politiarbeidet, både i søk og observasjon og som støtte i aksjoner. Politihelikoptrene brukes i flere typer aksjoner for å forebygge og bekjempe kriminalitet. De nye helikoptrene kan frakte seks innsatspersonell i tillegg til besetningen på to og det har en betydelig større rekkevidde sammenlignet med dagens politihelikopter. Politihelikoptrene kan også opereres fra andre deler av landet i kortere tidsperioder.

Bedre beredskap

- Med kjøpene av tre nye politihelikoptre er vi mange hakk nærmere den beredskapen norsk politi bør og skal ha, sa Humlegård.

De nye helikoptrene har betegnelsen AW 169, og bidrar til en modernisering av dagens helikoptertjeneste.