MDMA
MDMA
FotoKripos

Det er beslaglagt 22 200 tabletter og ca. 4,8 kg MDMA-pulver og krystallinsk materiale fordelt på 558 beslag. MDMA beslaglegges stadig oftere, og i 2017 er det en økning på 18 % i antall beslag sammenlignet med fjoråret. De beslaglagte mengdene er også høyere enn de to foregående årene. Det viser narkotikastatistikken for første halvår av 2017.

Kripos` narkotikastatistikk er en total nasjonal statistikk som inneholder både toll- og politibeslag. Første halvår 2017 er det registrert 12 800 narkotikasaker. Det er en nedgang på 5 % i forhold til 2016 og på samme nivå som i 2010-2011.

Økning siden 2010

Etter det lave nivået på MDMA-beslag omkring 2010, har markedet tatt seg betydelig opp igjen både i Norge og Europa for øvrig. Produksjonen skjer i hovedsak i Nederland og Belgia der flere store produksjonssteder er oppdaget og destruert de siste årene. En rekke av MDMA-beslagene er postforsendelser beslaglagt av tollvesenet, der stoffet er bestilt over internett, på samme måte som for NPS.

Godteri med THC og fentanyler

De siste årene har det dukket opp noen ekstremt potente og farlige syntetiske opioider på det norske markedet. Vi vet at overdosering av furanylfentanyl og karfentanil har ført til minst to dødsfall i Norge.

Kommersiell regulering av cannabismarkeder utenfor Europa har de siste årene bidratt til innovasjon og produktutvikling, blant annet med oljer, e-væsker og spiselige produkter, såklate edibels, som eksempler

Slike produkter har også nådd Norge. Det har vært flere beslag av ulike typer godteri (kjærlighet på pinne, karameller og vingummi) som inneholder THC.