Norske myndigheter har gitt Statoil tillatelse til leteboring i det aktuelle området ved Korpfjell i Barentshavet.

Mannskap og småbåter fra Arctic Sunrise har ikke forlatt sikkerhetssonen, til tross for boreriggens anmodning om dette, og er dermed til hinder for leteboringen. Dette er i strid med norske interesser etter petroleumsloven.

Politimesteren i Troms har gitt Arctic Sunrise pålegg om å fjerne seg fra sikkerhetssonen. Hvis de ikke forlater frivillig vil de bli fjernet med bistand fra Kystvakta.

---

Ordered to respect security zone

The Norwegian Police has given the Greenpeace ship Arctic Sunrise including small boats and personnel order to leave the security zone around the drilling rig Songa Enabler.

Norwegian authorities have given Statoil permit to drill for oil in the area at Korpfjell in the Barents Sea.

Personnel and small boats from Arctic Sunrise have not left the security zone, despite the oil rig's request to do so, and so they are disturbing the oil drilling. This is violating Norwegian interests according to the Petroleum Act.

The Chief of Police of Troms Police District has given Arctic Sunrise orders to leave the security zone. If they don't do so voluntarily, they will be removed by the Coast Guard.