PST har i dag meldt at trusselvurderingen mot Norge er uendret etter hendelsene i Barcelona. Politidirektoratet mener at tiltakene som allerede er iverksatt er i tråd med trusselnivået som PST har satt.