Det er ikke besluttet hvor mange arrester det skal være i distriktene, og hvilke funksjonen de ulike skal ha.

Politidirektoratet har gjennomført en kartlegging i distriktene for å få oversikt over hvordan arrestfunksjonen er ivaretatt i dag. For å sikre en forsvarlig arrestfunksjon er det alt i dag nasjonale krav som skal ivaretas.

Arbeidet med arrest vil pågå utover høsten i nær dialog med politidistriktene. Det er altså ikke tatt beslutning om lokalisering av politiarrester, den avgjørelsen vil bli tatt når arbeidet er gjennomført.