Politidekningen var i 2. kvartal i år 1,78 pr. 1 000 innbygger, mot 1,72 på samme tid i fjor. Tallene innbefatter ikke sommervikarer.

Lønnede årsverk omfatter alle som får lønn i etaten, med unntak av fødselspermisjoner, timelønnede og innleide eksterne.

Du kan se tallene brutt ned på politidistrikt, særorgan og PST i denne tabellen.