Bilde av det nye bygget til Kripos tatt fra utsiden
Det nye Kripos-bygget i Nils Hansens vei 25

- De nye lokalene er moderne og er tilpasset Kripos og resten av norsk politi sitt behov i dag, og i årene som kommer, sier Ketil Haukaas, sjef for Kripos.

De nye lokalene ligger i Nils Hansens vei 25 , vegg-i-vegg med de gamle lokalene. Flere av seksjonene har allerede flyttet over til nye lokaler mens noen fremdeles skal holde til i de gamle.

Dimensjonert for videre utvikling

Nye teknologiske løsninger er betydelig integrert i det nye bygget. Det vil være mulig å utvide kapasiteten og bygget er følgelig dimensjonert for en framtidig satsning på cyberkriminalitet, herunder etablere et nasjonalt cyberkrimsenter som er et av punktene i regjeringens strategi for bekjempelse av IKT-kriminalitet.

- For å kunne møte fremtidens cyberkriminalitet må politiet ha de beste hodene og være ledende på den nyeste teknologien. Cyberkriminalitet utgjør en trussel både mot våre myndigheter og griper også inn i hvert enkelt av ofrenes liv. Med vårt nye bygg styrker vi innsatsen mot cyberkriminalitet og blir enda bedre rustet til å bekjempe denne typen kriminalitet, i dag og i framtiden, sier Haukaas.

Kripos har i dag svært høy fagkompetanse på feltet og bistår hele norsk politi, og mange av våre internasjonale samarbeidspartnere.

Fakta om bygget

Bygget består av 3 byggetrinn på til sammen 15 000 m2. Av det totale arealet leier i dag Kripos 12 000 m2. Utover dette er bygget sertifisert med miljøstandarden BREEAM Excellent, som gir høyeste score for et bygg innenfor en rekke områder som helse og innemiljø, energibruk, materialer og avfall.

Bygget har en rekke spesialrom: Et svært moderne laboratorium for datatekniske undersøkelser og et moderne konferansesenter.