Det betyr at reisende som drar til eller fra andre land over Flesland lufthavn må være forberedt på å vise gyldig legitimasjon. Dette gjelder også for reiser til og fra andre land i Schengen. For norske borgere er pass eneste gyldig id- og reisedokumentet utenfor Norden. Ytterligere informasjon om gyldige reisedokumenter finnes på siden "Ut å reise - må du ha med pass?".

Hensikten med tiltaket er å kunne avdekke eventuelle aktører som kan tenkes å utgjøre en trussel mot arrangementet.

Den midlertidige grensekontroll på indre Schengengrense innføres fra 26. august og skal senest være avsluttet 25. september.