Vi har stor forståelse for de ulemper dette medfører og vi gjør det vi kan for å få ned restansene så raskt som mulig.