I Oslo politidistrikt er det politistasjonssjefen som er politikontakt for å sikre den strategiske forankringen på GDEene.

Politikontaktene befinner seg på det styrende nivået.

Illustrasjon av at politikontaktene befinner seg på det styrende nivået.
Politikontaktene befinner seg på det styrende nivået.

Dette er Oslo politidistrikts politikontakter:

  • Stein Olav Bredli er politikontakt for Bærum kommune
  • Einar Aas er politikontakt for Asker kommune
  • Arne Solberg er politikontakt for Frogner, Nordre Aker, Ullern og Vestre Aker bydeler
  • Tore Soldal er politikontakt for St. Hanshaugen bydel
  • Kåre Stølen er politikontakt for Gamle Oslo, Grünerløkka og Sagene bydeler
  • John Roger Lund er politikontakt for Alna, Bjerke, Grorud og Stovner bydeler
  • Jarle Kolstad er politikontakt for Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø bydeler

Politikontaktene skal blant annet delta i kommunenes politiråd.


Felles enhet for forebygging

Denne driftsenheten har det overordnede fagansvaret for kriminalitetsforebygging. Det praktiske forebyggende arbeidet skal gjøres ved seksjonene på hver GDE, hvor det er dedikerte ressurser til lokal kriminalitetsforebygging i bydeler og kommuner. Felles enhet for forebygging ledes av Janne Stømner.