Tallene viser at 44,7 prosent av studentene som besto eksamen i vår hadde jobb i politiet ved utgangen av juni, men bare 2,2 prosent hadde fått fast jobb.

For studenter som gikk ut våren 2016, har 92 prosent stilling i politiet ved utgangen av juni 2017. 39,2 prosent fra dette kullet har fast stilling i politiet.

Tallene for de fem siste kullene finner du på bemanning og dekningsgrad .