Av politimester Tone Vangen

Delingen av Midtre Hålogaland politidistrikt innebar også deling av ressurser mellom Troms og Nordland

Nordland politidistrikt består av de gamle politidistriktene Salten, Helgeland og deler av Midtre Hålogaland. Det ble politisk bestemt at Midtre Hålogaland politidistrikt skulle deles.

I en overgangsperiode, fra 01.01.2016 og til 31.05.2017, ble Midtre Hålogaland i sin helhet ledet av Nordland, frem til den virkelige delingen fant sted 01.06.2017

Kommunene i Troms, unntatt Gratangen, ble da overført Troms politidistrikt, mens den resterende delen gikk til Nordland politidistrikt. Dette innebar også deling av ressursene fra det gamle politidistriktet, inkludert personell. Totalt ble 82 stillinger fra Midtre-Hålogaland politidistrikt med inn i Troms politidistrikt, herav 55,8 politistillinger.

Nordland politidistrikt har hatt en økning i antall ansatte, men trenger fortsatt flere

I motsetning til det man kan tro etter siste ukens avisoverskrifter om nedgang i antall stillinger, så har Nordland politidistrikt snarere hatt en økning i antall stillinger. Vi er 17,6 flere enn da vi startet året. Imidlertid er det en kjensgjerning at vi fortsatt mangler personell til å fylle opp alle de funksjoner som politidistriktet skal ha og vi håper at vi får økonomisk handlingsrom til å bemanne opp ytterligere.

Vi skal levere gode tjenester

Det nye politidistriktet tar mer og mer form dag for dag. Befolkningen i politidistriktet kan være trygg på at vi fokuserer på å levere gode tjenester, selv om politiet nå står midt i en reform.