-Jeg ønsker å takke Hermansen for den betydelige innsatsen han har gjort for politiet de siste fire årene. Han har hatt en krevende og viktig rolle hvor han har vært sentral i å bidra til å utvikle politi- og lensmannsetaten, og jeg ønsker han lykke til videre med nye utfordringer, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.