Ledergruppa har en gjennomsnittsalder på 48 år og til sammen 350 års erfaring fra politiet. Gruppa har erfaring fra alle saksområder som politiet jobber med og sammen har kjennskap til hele vårt geografiske område.

- Jeg er også stolt over at vi har fått en god kjønnsbalanse i gruppa. Bredde i erfaringsbakgrunn og ståsted bidrar til kvalitet, sier Vangen

Presentasjon av den nye ledergruppa i Nordland politidistrikt.

Her kan du laste ned foto av lederne.

Politimester i Nordland

Tone Vangen, politimester i Nordland

Fakta om:

 • Tone Vangen
 • Opprinnelig fra Dyrøy i Troms.
 • Utdannet jurist. Hun har i tillegg sjefskurs fra Forsvarets høgskole og har deltatt på internasjonalt lederprogram for kvinner.
 • Kom fra stillingen som fylkesutdanningssjef i Nordland fylkeskommune. Har tidligere vært politimester og påtaleleder i Salten politidistrikt. Vangen startet i jobben som politimester i Nordland politidistrikt 1. januar 2016

Visepolitimester Heidi Kløkstad

Heidi Kløkstad, visepolitimester i Nordland

Fakta om

 • Heidi Kløkstad
 • Opprinnelig fra Bodø.
 • Utdannet jurist. I tillegg har hun gjennomført lederutdanning i England sammen med engelsk politi.
 • Kom fra stillingen som fungerende visepolitimester i Nordland og fungerende påtaleleder for Nordland. Har tidligere vært påtaleleder i Salten politidistrikt og politimesterens faste stedfortreder. Har siden 2012 vært styreleder ved Politihøgskolen.
 • Kløkstad ble utnevnt til visepolitimester i desember 2016.

Leder av stab for virksomhetsstyring

Jens Berget, leder av stab for virksomhetsstyring

Fakta om:

 • Jens Berget
 • Opprinnelig fra Meråker i Nord-Trøndelag
 • Politiutdannet. Befalsskole. Har erfaring fra operative stillinger samt internasjonal erfaring fra FN-tjeneste i Liberia. Har gjennomført lederutdanning både i politiet og ved NTNU.
 • Kom fra stillingen som administrasjonssjef i Helgeland politidistrikt. Har i interimsperioden vært politimesterens lederstøtte på virksomhetsstyring.
 • Ble i desember 2016 tilsatt i stillingen som leder av stab for virksomhetsstyring.

Leder av stab for HR og HMS

Jan Tore Hagnes, leder av stab for HR og HMS

Fakta om:

 • Jan Tore Hagnes
 • Opprinnelig fra Steinkjer i Nord-Trøndelag
 • Politiutdannet. Har tatt lederutdanning gjennom Høyskolen i Bodø og Solstrandprogrammet i Bergen.
 • Kom fra stillingen som administrasjonssjef i Salten. Har siden januar 2016 vært prosjektleder for PNP Nordland. Har tidligere jobbet både i politioperative stillinger og som operasjonsleder.
 • Ble i desember 2016 tilsatt i stillingen som leder av stab for HR og HMS.

Leder av stab for kommunikasjon

Tove Kaspersen, fungerende leder stab for kommunikasjon

Fakta om:

 • Tove Kaspersen
 • Opprinnelig fra Bodø
 • Utdannet på NTNU med hovedvekt på kommunikasjonsfag
 • Kom fra stillingen som kommunikasjonsrådgiver i Salten. Har tidligere vært fungerende informasjonssjef i Nordland fylkeskommune. Har jobbet som informasjonsrådgiver siden 2004.
 • Ble fungerende i stillingen fra 1.juli 2017 fram til 31.12.2017

Leder av felles enhet for påtale

Stig Morten Løkkebakken, leder av felles enhet for påtale

Fakta om:

 • Stig Morten Løkkebakken
 • Opprinnelig fra Bodø
 • Utdannet jurist. Videreutdanning innen påtalejuristfaget ved Politihøgskolen.
 • Kom fra stillingen som midlertidig leder av påtale i Salten. Har siden 2002 vært påtalejurist i Salten politidistrikt og Helgeland politidistrikt. Har også jobbet i Trygdeetaten og ved Statens innkrevingssentral.
 • Ble i april 2017 tilsatt i stillingen som leder av felles enhet for påtale

Leder av felles enhet for operativ tjeneste

Arne Hammer, leder av felles enhet for operativ tjeneste.

Fakta om:

 • Arne Hammer
 • Opprinnelig fra Bodø.Politiutdannet, samt utdanning innen personalledelse og arbeidsrett
 • Kom fra stillingen som politistasjonssjef i Bodø og fungerende leder i Salten. Har tidligere vært operasjonsleder, leder for krimvakta, leder for org. krim, krimsjef ved Bodø politistasjon og stabssjef i Salten politidistrikt.
 • I april 2017 startet han stillingen som leder av felles enhet for operativ tjeneste.

Leder av felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning

Finn Erik Rødsand, leder av felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning.

Fakta om

 • Finn Erik Rødsand
 • Opprinnelig fra Svolvær
 • Politiutdannet. Videreutdannelse innen etterforskningsledelse i England, Master i Critical Incident Management, Middlesex University, London
 • Kommer fra stillingen som politioverbetjent/spesialist ved Voldsavsnittet i Oslo politidistrikt med ansvar for etterforskningsledelse i saker som drap, forsøk drap, grov vold og mistenkelig dødsfall. Deltatt i en rekke arbeidsgrupper og prosjekter på nasjonalt nivå, blant annet ved Riksadvokatembete, Politidirektoratet og Politihøgskolen.
 • Ble i ansettelsesrådet 17. februar tilsatt i stillingen som leder av felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning.

Leder av felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie

Hilde Kristin Pettersen, leder av felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie

Fakta om:

 • Hilde Kristin Pettersen
 • Opprinnelig fra Reine i Lofoten
 • Utdannet siviløkonom. Tilleggsutdannelse innen ledelse.Kommer fra stillingen som leder av sivil og forvaltningsseksjonen ved Bodø politistasjon. Har tidligere hatt stilling som økonomisjef i iTicket AS og Controller i Mesta AS.
 • Ble i februar 2017 tilsatt i stillingen som seder av felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie

Leder av Politiets sikkerhetstjeneste i Nordland

Kjærsti Helland, leder av PST Nordland

Fakta om

 • Kjærsti Helland
 • Opprinnelig fra Fauske.
 • Politiutdannet. Videreutdanning bl.a. i ledelse.
 • Kom fra stillingen som politioverbetjent ved PST Salten. Har tidligere jobbet i Politidirektoratet, med ansvar for å følge opp norsk politi som jobber i utlandet, i Kripos som leder av seksjon for særskilte internasjonale forbrytelser og som etterforsker og etterforskningsleder i saker som omhandler overgrep mot barn og voksne, har hatt flere utenlandstjenester.
 • I februar 2017 tilsatt i stillingen som leder av PST Nordland

Leder av driftsenhet Lofoten og Vesterålen

Per Erik Hagen, leder av driftsenhet Lofoten og Vesterålen

Fakta om:

 • Per Erik Hagen
 • Opprinnelig fra Stokmarknes
 • Politiutdannet og lederutdanning ved Politihøgskolen, befalsutdanning i Forsvaret, holder på med master i økonomi og ledelse ved Nord universitet.
 • Kommer fra stillingen som lensmann i Sortland/regionleder Vesterålen. Har tidligere vært lensmann ved Andøy, Bø og Hadsel lensmannskontor. Har erfaring fra utenlandstjeneste i Forsvaret
 • Ble i august 2017 tilsatt som leder av driftsenhet Lofoten og Vesterålen

Leder av driftsenhet Ofoten

Egil Sletteng, leder av driftsenhet Ofoten

Fakta om:

 • Egil Sletteng
 • Opprinnelig fra Ankenes ved Narvik
 • Politiutdannet. Befalsskolen og har gjennomført Politidirektoratets lederkandidatprogram.
 • Kommer fra stillingen som politistasjonssjef i Narvik/regionleder i Ofoten. Har tidligere jobbet i mange prosjekt; bla innføring av dataverktøy for styring av straffesak (BL), politiets operative system (PO) og tjeneste styringsverktøyet (TTA).
 • Ble i mai 2017 vurdert til å ha rett og plikt til å følge sine arbeidsoppgaver over til ny stilling som GDE leder i Nordland politidistrikt.

Leder av driftsenhet Salten

Tor Håvard Bentzen, leder av driftsenhet Salten

Fakta om:

 • Tor Håvard Bentzen
 • Opprinnelig fra Kvitnes i Hadsel
 • Politiutdannet. Har befalsskole og Sjøkrigsskole, prosjektlederutdanning fra UiT, Samt lederutdanning ved Politihøgskolen
 • Kommer fra stillingen som politistasjonssjef i Svolvær/regionleder i Lofoten. Har tidligere jobbet som fungerende leder i Salten og politistasjonssjef ved Bodø politistasjon. Har vært en del av Prosjekt nye politidistrikt, Nordland. Har også mange år i Forsvaret, blant annet utenlandstjeneste i Afghanistan.
 • Ble i august 2017 tilsatt som leder av driftsenhet Salten

Leder av driftsenhet Rana

Hege Kvalvik Viken, leder av driftsenhet Rana

Fakta om:

 • Hege Kvalvik Viken
 • Opprinnelig fra Silsand på Senja
 • Politiutdannet. Har videreutdanning fra politiets lederutdanning.
 • Kommer fra stillingen som avdelingsleder ved operativ avdeling på Mo i Rana politistasjon. Har også vært politistasjonssjefens faste stedfortreder.
 • Ble i august 2017 tilsatt som leder av driftsenhet Rana

Leder av driftsenhet Helgeland

Lisbeth Aarvik, leder av driftsenhet Helgeland

Fakta om:

 • Lisbeth Aarvik
 • Opprinnelig Volda.
 • Politiutdannet. Videreutdannelse fra politiets lederutdanning.
 • Kommer fra stillingen som politistasjonssjef i Mosjøen/regionleder Indre Helgeland. Har tidligere jobbet som etterforsker og operasjonsleder i tidligere Helgeland politidistrikt.
 • Ble i august 2017 tilsatt som leder av driftsenhet Helgeland