22 prosent av guttene som går i tredje klasse på videregående skole oppgir å prøvd hasj eller marihuana det siste året. Tilsvarende tall for jentene er 14 prosent. (Nasjonale tall hentet fra Ungdata 2016.)

- Hensikten med kampanjen er å forebygge at ungdom begynner med narkotika. Vi ønsker å treffe flest mulig ungdommer på videregående skoler disse dagene for å snakke med dem om hvor viktig det at de bryr seg om at vi skal ha skoler frie for narkotikasalg og narkotikabruk, forteller seksjonsleder, seksjon for forebygging ved Agder Politidistrikt, Hans Martin Skovly.

Kampanjen er et samarbeid med Norsk Narkotikapolitiforening. Enkelte steder stiller også kommunen opp sammen med politiet.

- Våre ungdommer er en kjempeviktig ressurs i dette arbeidet, og vi ønsker å hjelpe dem i å være tydelige på dette budskapet, sier Skovly.

Disse skolene får besøk av politiet uke 36 og 37:

Vennesla videregående skole
Søgne videregående skole
Tangen videregående skole
SMI skolen Aust-Agder
Setesdal vidaregående skule
Møglestu videregående skole
Sam Eyde videregående
KVS Bygland
KVS Lyngdal
Kvadraturen skolesenter
Flekkefjord videregående skole
Eilert Sundt videregående skole
Dahlske videregående skole
Drottningborg videregående skole
Byremo videregående skole
Arendal videregående skole

Ved spørsmål kan seksjonsleder, seksjon for forebygging ved Agder Politidistrikt, Hans Martin Skovly kontaktes på telefon 412 30 107.