I fengslingsmøter ved Follo tingrett i dag fra kl. 11.00 vil vi begjære fire ukers varetekt med to uker full isolasjon for fire av de siktede. Fengslingsmøte vil bli begjært holt for lukkede dører. De to øvrige siktede er overført til barnevernets omsorg.

Ønsker tips
- Vi jobber med å få et tydeligere bilde av hva som har hendt, derfor ønsker vi bistand fra publikum, sier Rikke Hallgren politioverbetjent.

  • Vi ønsker å komme i kontakt med folk som har sett selve hendelsen, og som kan kaste lys over hendelsesforløpet.
  • Åstedet er Flåtestadveien 8 – 10 i tidsrommet kl. 18.30 – 19.00 mandag 12. september.
  • Ta kontakt med politiet på telefon 400 28 390 fram til 15.30 (eller 64 85 16 00 etter kontortid).