Antallet unge overgripere øker
Antallet unge som anmeldes for overgrep øker
FotoKripos

Hovedfunnene i rapporten er:

  • Antallet voldtektsanmeldelser hvor den anmeldte er mindreårig øker.
  • En betydelig andel av de unge er anmeldt av flere fornærmede.
  • Om lag en av tre anmeldte er under 15 år.

- Dette er en utvikling som krever en bred tilnærming. Forebygging krever kunnskap. Med denne rapporten ønsker Kripos å gi et bedre beslutningsgrunnlag for politiet og alle relevante aktører, ikke bare i etterforskning av straffesaker men også for å utvikle bedre forebyggende tiltak, sier sjef for Kripos, Ketil Haukaas.

Rapporten presenteres mandag 18. september i Kripos' nye lokaler i Nils Hansens vei 25. I tillegg vil det være gjesteforelesere fra en rekke samarbeidsaktører og paneldebatt.

For mediehenvendelser ta kontakt på Kripos` pressetelefon 23208060

Mindreårige anmeldt for i 2016