Politiinspektør Anne-Cathrine Gustafson
Anne-Cathrine Gustafson i Politidirektoratet
FotoWemunn Aabø

Veilederen er utgitt av politiet, Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Næringslivets sikkerhetsråd. Innsidere er personer med autorisert adgang til en bedrift, som misbruker kunnskap og tilgang til å utføre handlinger som påfører virksomheten skade eller tap.

Veilederen gir tydelige råd for at private og offentlige virksomheter skal kunne foreta gode valg og ha gode rutiner både før, under og ved avvikling av ansettelsesforhold samt ved innleie av ulike tjenester.

Må forebygge
Undersøkelser viser at 28 % av offentlige og private virksomheter har avdekket utro tjenere. Men bare 38 % anmelder forholdene.

– Flere burde anmelde, men samtidig er det viktig å fokusere på at dette ikke er et problem som vi kan etterforske oss ut av. Mange problemer kan unngås med økt oppmerksomhet og god forebygging, sier politiinspektør Anne-Cathrine Gustafson i Politidirektoratet.

Konkrete råd
I veilederen gis det konkrete råd om hvordan:

  • Etablere en god sikkerhetskultur
  • Gjennomføre risikovurderinger
  • Innføre rutiner og prosedyrer for personellsikkerhet
  • Gjennomføre en god bakgrunnssjekk
  • Etablere prosedyrer ved avslutting av arbeidsforhold
  • Fokusere på sikkerhet også ved bruk av leverandører og konsulenter

– Formålet med veilederen er å gi offentlige og private virksomheter et hjelpemiddel de kan bruke når de skal planlegge tiltak for å redusere risikoen som innsidervirksomhet kan representere, sier Gustafson.

Det er imidlertid viktig å huske at dette er overordnede råd og hver enkelt virksomhet må derfor i tillegg lage egne rutiner og prosedyrer tilpasset deres egen organisasjon.

Veileder: Sikkerhets ved ansettelsesforhold.