For tiden pågår det pilotprosjekter i forkant av det ambisiøse opplæringsprogrammet.

Det er tradisjon for at politiets operative mannskaper og innsatspersonell jevnlig er på obligatoriske kurs, men etterforskerne har ikke hatt samme tilbud. Nå blir dette endret.

I forbindelse med det såkalte Etterforskningsløftet, et felles initiativ fra Riksadvokaten og Politidirektoratet, er det planlagt en rekke tiltak som skal styrke politiets kompetanse og kapasitet på etterforskningsområdet.

Les mer om dette i siste utgave av magasinet Norsk Politi.

Relatert innhold

  • Nærpolitireform
  • Etterforskning